Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 26 padziernika 2020; imieniny Lucjana, Ewarysta   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Publikacje

Artykuły » dr Tomasz Sapeta
 1. Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2005
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 (współautor)  
 3. Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe AE nr 646, Kraków 2004
 4. Audyt personalny w kreowaniu warunków rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, SGH Warszawa 2004
 5. Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych średnich przedsiębiorstwach, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2004 (współautor)
 6. Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, Zeszyty Naukowe AE nr 582, Kraków 2003
 7. Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej, Zeszyty Naukowe AE nr 607, Kraków 2003
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, wyd. AE, Kraków 2003 (współautor)
 9. Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe AE nr 629, Kraków 2003
 10. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002 (współautor)
 11. Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wyd. AE, Kraków 2001. (współautor)
 12. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2001 (współautor)
 13. Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, „Humanizacja Pracy – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5/2000
 14. Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie personelem dziś i jutro, Z. Janowska (red.), Absolwent, Łódź 2000

[ powrót ]

© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim