Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 26 padziernika 2020; imieniny Lucjana, Ewarysta   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Publikacje

Artykuły » Prof. UEK dr hab. Alicja Miś
 1. Kariery czy bariery. Dylematy rozwoju w organizacji; [w:] Z.Janowska. J.Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
 2. Examining Democracy in Poland, „Social Development Issues”, vol. 27, 2005 nr 1
 3. Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier, “Zarządzanie zasobami ludzkimi”  2005 nr 2 (41)
 4. Teorie motywacji w zarządzaniu. R.Karaś, recenzja, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2004 nr 5
 5. Hasło: kariera zawodowa, [w:] Leksykon zarządzania, Kolegium Redakcyjne, Difin, Warszawa 2004
 6. Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu, [w:] Z.Wiśniewski, A.Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uczelniane  AE w Krakowie, Kraków 2003, (współautor)
 8. Rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie karierą zawodową, [w:]Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, A.Pocztowski (red.),  Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 9. Community Work in Informative Broadcasting Services Presented in Polish Television Broadcasting Stations, [w:] Fenny Gerritz, Piotr Salustowicz (red.), Urban Community Work in the Context of Social Development, Opbouwteksten, dhe Hague, 2003
 10. Occupational career – New patterns of development and planning in the Polish conditions, [w:] Personalmanagement im Transformationsprozess, R.Lang (red.), Rainer Hampp Verlag, Monachium 2002.
 11. Analiza przypadku w zarządzaniu zasobami ludzkimi, skrypt uczelniany AE, Kraków 2001, (współautor)
 12. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Opracowania PCZ, IPiSS, Warszawa 2001, zeszyt 9, (współautor)
 13. Analiza zasobów ludzkich, skrypt uczelniany AE, Kraków 2000, (współautor)
 14. Ocenianie dla rozwoju, „Humanizacja pracy – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”  2000/ 4

[ powrót ]

© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim