Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 23 lipca 2019; imieniny Brygidy, Apolinarego   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Koło naukowe

Koło Naukowe Doradztwa Personalnego „DORADCA” działa przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Cele Koła

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwoju i pogłębienia wiedzy, umiejętności i doświadczenia w następujących dziedzinach:

 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • doradztwo personalne
 • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • strategiczne zarządzanie personelem
 • zarządzanie personelem w warunkach fuzji i przejęć
 • zarządzanie karierą
 • rynek pracy
 • audyt personalny

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • wspólną i indywidualną działalność samokształceniową,
 • organizowanie szkoleń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła oraz wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami,
 • udział w badaniach naukowych, a także realizację własnych projektów badawczych,
 • współpracę z innymi kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi,
 • prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,
 • inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami Statutu

Członkami Koła Doradztwa Personalnego mogą zostać studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Działając od października 2005 Koło zorganizowało:

2-4 Grudzień 2005

Sympozjum wyjazdowe "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim. Projektowanie badań empirycznych" Krynica. Tematy warsztatów:
 • "Metody badań społecznych" - mgr Marcin Karwiński
 • "Systemy informatyczne w ZZL" - mgr Liliana Haduch, Comarch S.A.

23 Styczeń 2006

Szkolenie zorganizowane w salach wykładowych AE w Krakowie. Temat:

 • "Efektywne zarządzanie czasem" - mgr Ewelina Jupowicz

11-12 Marzec 2006

Warsztaty organizowane we współpracy z Kołem Naukowym Haer działającym przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tematy warsztatów:

 • "Autoprezentacja" - mgr Magdalena Andrałojć, AE w Poznaniu
 • "Negocjacje" - mgr Maciej Ławrynowicz, AE w Poznaniu
 • "Assessment Center" - mgr Urban Pauli, AE w Krakowie

 

31 Marzec - 2 Kwiecień 2006

Sympozjum wyjazdowe "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim. Pomiar kapitału ludzkiego". Zakopane. Tematy warsztatów:

 • "Pomiar kapitału ludzkiego" - mgr Joanna Purgał - Popiela
 • "Podstawowe zasady CRM" - Sławomir Czuż, Hewitt Associates

 

30 Maj 2006

Organizacja konferencji "Inwestycje w kapitał ludzki". Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Tematy sesji:

 • "Strategiczna rola kapiatłu ludzkiego w organizacji" - Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
 • "Systemy ZZL w organizacji" - Sebastian Trzaska, Przedstawiciel Centrum Szkoleń i Doradztwa Personalnego firmy Anacco
 • "Ewolucja działu personalnego z funkcji administracyjnej do strategicznego partnera - na przykładzie firmy Jurajska" - Bogdan Wawrzyniak, Prezes Zarządu, Jurajska Spółdizelnia Pracy
 • "Modelowanie postaw determinowane zmianą profilu firmy" - Monika Biegun, Michał Roehlich, Kopalnia Soli w Wieliczce

8-9 Grudzień 2006

Sympozjum wyjazdowe "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim. Systemy komunikowania się" - Zakopane. Tematy warsztatów:
 • "Komunikacja werbalna i niewerbalna" - dr Beata Buchelt-Nawara
 • "Podstawowe zasady CRM" - Sławomir Czuż, Hewitt Associates
 

Wyjazdowe warsztaty poświęcone zróżnicowanej tematyce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi wchodzą już do tradycji Koła. Spotkanie w Krynicy było już drugim takim spotkaniem integrującym Pracowników Katedry Zarządzania Personelem ze studentami specjalności Zarządzanie i Doradztwo Personalne, w tym członkami KNDP. Jest to miejsce dyskusji i wymiany poglądów związanych z interesującą nas tematyką. Kolejne spotkanie planujemy zorganizować na wiosnę 2006 r. 

Opiekunem Koła jest:

dr Beata Buchelt pracownik naukowy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim 

telefon: 012 293 5175

e-mail: Beata.Buchelt-Nawara@ae.krakow.pl

Kontakt mailowy bezpośrednio z Członkami Koła: kndp@o2.pl


Czonkowie "Doradcy"


© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim